communiceren_270210

De derde en laatste communicatie insigneopkomst was afgelopen zaterdag een feit. In tegenstelling tot de eerste twee opkomsten, was de stad niet bedekt onder een dik pak sneeuw, waardoor we ook wat dingen buiten konden doen. Explorer Amber vond het de vorige keer zo leuk bij de insigneopkomst van de Esta’s, dat ze besloot weer mee te draaien.

Het eerste deel van de opkomst stond in het teken van symbolen. De Esta’s krijgen de opdracht een paar symbolen te tekenen, die in woorden op papier stonden. Weet jij welk symbool Freddy hiernaast probeert uit te beelden?

Vervolgens gingen we naar buiten om het spelletje Wie ben ik? te spelen. Hierbij kregen de Esta’s een briefje op hun rug geplakt met een persoon wie ze waren. Door middel van Ja/Nee vragen aan elkaar te stellen, moesten ze erachter zien te komen wie ze waren. Vragen en antwoorden zijn namelijk ook onderdeel van de communicatie!

Na afloop van het spel legde Amber het spel handje knijp uit. Iedereen stond in een kring en hield de handen vast. Een Esta stond in het midden en een aangewezen persoon begon (voorzichtig) met het in de handen knijpen van de persoon naast hem/haar. Deze gaaf de knijp weer door etc. De Esta in het midden moest raden waar de knijp zich bevond. Het doorgeven van het bericht is hier ook communiceren.

Na een vlug spelletje slingertikkertje (met de Scouts) kregen de Esta’s die minimaal 2 van de 3 insigneopkomsten aanwezig was (en de 2 huiswerkopdrachten hadden gemaakt) hun welverdiende insigne; Gefeliciteerd!

Bekijk de foto’s van deze leuke insigne opkomst hier!

Het antwoord van wat Freddy als symbool heeft getekend staat hieronder!

Het was (natuurlijk): Gladde vloer! Kijk uit dat je niet uitglijdt!