Esta Communiceren

Na het succes van de eerste Communicatie insigneopkomst bij de Esta’s, was het gisteren tijd voor de tweede opkomst om het insigne te halen (in totaal zijn er drie opkomsten). Net als bij de eerste keer, was heel Arnhem bedenkt onder een pak sneeuw en keken twee Explorers (Saskia en Amber) bij de Esta’s mee.

Deze opkomst begon eerst met een spelletje “Krukken basketbal”, om snel over te gaan naar communiceren door middel van Morse. Via een werkblad leerden de Esta’s het morse alfabet lezen en schrijven. Vervolgens werd een zin middels morse uitgebeeld met licht, die de Esta’s mochten vertalen.

Esta Sander had die ochtend heerlijke pannenkoeken gebakken voor alle Esta’s en aten we daarna dan ook op. Na de nodige dosis suiker naar binnen te hebben gewerkt, gingen we samen met de Scouts buiten een potje bankenvoetballen. Dit duurde niet heel lang en gingen dan ook snel naar binnen om verder te gaan met het behalen van het insigne.

De eerste thuisopdracht was dat de Esta’s hun eigen geheimschrift mochten bedenken. Deze geheimschriften werden vervolgens gewisseld en mocht ieder een stuk tekst in een eigen verzonnen geheimschrift van de ander vertalen.

Als afsluiter van de opkomst ging Explorer Amber haar zelf verzonnen morse zin oplezen (middels een “Dit” als een punt, en een “Dah” als een streep). Zo leerden de Esta’s dat je Morse middels licht en geluid over kan brengen.

De Esta’s zijn hard op weg naar het behalen van hun insigne Communicatie; Nog 1 opkomst (en huiswerkopdracht) te gaan! De eerste huiswerkopdracht (het geheimschrift) is binnenkort op deze website te zien.