Afgelopen zaterdag hebben we na Frans, Ole, Felix, Rodin en Camilla ook Bram geïnstalleerd bij de Scouts!

We willen de nieuwe Scouts van harte welkom heten.

Na de installatie stond de opkomst in het teken van EHBO. Door middel van diverse spellen hebben de Scouts geleerd wat er thuis hoort in een EHBO-doos en wat er allemaal van belang is bij verschillende soorten EHBO-situaties. Ook hebben de Scouts een eigen brancard gemaakt.