Afgelopen zaterdag kregen de Scouts bezoek van de Vikingen van Miguel Pro Waterscouting Arnhem. Deze gezamenlijke opkomst stond in het teken van tochttechnieken.

>> VOOR DE FOTO’S, KLIK HIER <<

Na het openen gingen de meeste Scouts en Vikingen naar het Scoutslokaal. Hier werden eerst drie van de meest eenvoudige basistechnieken uitgelegd, te weten de kruispuntenroute, ogenroute en knopenroute. Hierna volgde een uitleg van de windstreken en nadat ook de secundaire en zelfs tertiaire windrichtingen waren behandeld, werd overgegaan op het concept ‘graden‘. Enkele rekensommetjes later volgde tot slot nog een uitleg van de bolletjesroute en de stripkaart. De jeugdleden in het Scoutslokaal kregen tussendoor regelmatig de gelegenheid om m.b.v. oefenkaarten hun kennis te testen.

Intussen kregen zes oudere en/of meer ervaren Scouts (waaronder AWH-lopers) in het Beverlokaal uitleg! Een aantal moeilijkere technieken/zaken kwam aan bod, zoals navigeren op een kaart, de blinde vlek, het oleaat, coördinaten (ook handig om te weten i.v.m. school), het verschil tussen oost-om en west-om graden lezen & schieten en nog een paar gerelateerde zaken. Ook boven was gelegenheid om de theorie meteen te oefenen m.b.v. oefenkaarten.

Na een uur intensief te hebben gezwoegd, was het tijd voor een welverdiende pauze.

In het tweede deel van de opkomst werd nog veel meer de focus gelegd op zelf dingen doen. Scouts en Vikingen konden alleen, in tweetallen of in groepjes één of meerdere activiteiten doen. Zo konden ze buiten zelf tochten uitzetten in een oefendoolhof (uitgezet met afzetlint), leren hoe je met een kompas graden moet schieten of een Random Walk lopen (soort quiz waarbij de vragen aan verschillende bomen hingen). Binnen begeleidde David routetechniekenmemory.

Uiteraard moest het weer eens gaan regenen dus omdat steeds meer Scouts en Vikingen naar binnen gingen, werd de Random Walk naar binnen verplaatst.

De laatste twintig minuten van de opkomst gingen de Scouts en Vikingen in teams een Socrative Space Race (online quiz) doen op telefoons of laptops. Het was een lastige Space Race omdat het exclusief ging over windrichtingen en graden. Zo lastig zelfs, dat de antwoorden van vragen 13 en 14 verkeerd waren ingevoerd omdat Ignace was vergeten hoe hoofdrekenen ook alweer werkt. Gelukkig werden de overige vragen (die wél goed waren ingevoerd) over het algemeen goed gemaakt dus de Scouts en Vikingen hebben in ieder geval iets opgestoken van deze intensieve opkomst.

De Aerendheem Scouts vonden het erg leuk om de Miguel Pro Vikingen te hebben mogen verwelkomen. Namens de Scoutsleiding wil ik Miguel Pro Vikingleiding Maik en Tom en Miguel Pro voorzitter Bernd hartelijk danken voor hun hulp!

Ondanks een vrij late toelichting van het programma wisten zij moeiteloos een goed doordachte, leerzame en zinnige uitleg uit hun mouw te schudden. Heren, ontzettend bedankt!

N.B.: De inmiddels verbeterde versie van bovengenoemde Socrative quiz is hier te vinden (teacher-account op Socrative vereist).