Vele handen maken licht werk. Dat geldt zeker voor de jaarlijkse NLdoet actie, waar wij voor het eerst ook met de Explorers aan hebben deelgenomen.

Op 11 maart j.l. stond de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds op het programma. Ook wij als Aerendheem groep doen hier al een aantal jaren aan mee. Naast een groep vrijwilligers heeft ook onze groep Explorers hier dit jaar bij geholpen. Het plan was dit keer om de beschoeiing achter de fietsenstalling en tegenover het scoutslokaal te vervangen door een mooie nieuwe duurzame oplossing.
Om 10:00 uur werd er verzameld bij de blokhut en na een kop koffie (/limonade) werden de handen uit de mouwen gestoken. Allereerst moest de oude beschoeiing worden verwijderd. Vooral de boomstam achter de fietsenstalling was namelijk aan vervanging toe. Na het nodige breek- en sloopwerk, kon er begonnen worden met het afgraven van het talud. Dit was nodig om ruimte te maken voor het plaatsen van de nieuwe wand.


Nadat er genoeg ruimte was gecreëerd, was het tijd voor een welverdiende lunch. Met een volle maag kon er begonnen worden met het plaatsen van de nieuwe hardhouten wand. Hiervoor moesten eerst gaten in de grond worden gemaakt, waar de palen in konden rusten. Vervolgens kon tegen deze palen de wand worden opgebouwd.
Als laatste volgde dan nog het aanvullen van het talud met de afgegraven grond en het bevestigen van een horizontale plank, zodat de beschoeiing ook als zitplaats kan dienen.
Al met al was het een intensieve dag voor de Explorers. Maar het resultaat is er zeker één om trots op te zijn. Voorlopig kunnen we weer een aantal jaar vooruit met deze mooie nieuwe beschoeiing en dat is het harde werk dan zeker waard geweest.