Beste Explo en stam: Op vrijdag 23 november is er een casino-avond. Er is poker, blackjack, roulette, eenentwintigen, paardenrace, en een nieuw spel, Craps. Het zou leuk zijn als iedereen in pak komt of in het net.

Het begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

Tot vrijdag!
Bryan Verweij,
namens de Explo's