Om zorg te dragen voor het financiele reilen en zeilen van de Aerendheemgroep zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. Als penningmeester ga je onderdeel uitmaken van het dagelijks groepsbestuur, bestaande uit nog 4 andere vrijwilligers.

Wat doet de penningmeester?

 • Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting en resultatenrekening
 • Financiële administratie, archief, beheer machtigingen en incassosysteem
 • Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans
 • Beheren van de rekeningen en contanten (betalen, incasseren, contributie-afdracht)
 • Controle deelbegrotingen (materiaal, onderhoud, activiteiten)
 • Declaratiebeleid
 • Coördinatie financiële acties
 • Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met anderen
 • Goed verzekeringsbeheer van de groep
 • De penningmeester maakt deel uit van het bestuur
 • De penningmeester draagt ook bij het aan het maken en uitvoeren van het groepsbeleid

 Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.

 Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa 10 uur per maand
 • Er zijn 6 tot 12 vergaderingen per jaar

 Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Dirk Cosijnse (voorzitter@aerendheem.nl)